Закон о собственности

Закон о собственности

страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Отразена деноминация

Обнародван, Изв., бр. 92 от 16 ноември 1951 г.; изм., бр. 12 от 11 февруари 1958 г., бр. 90 от 8 ноември 1960 г.; ДВ, бр. 99 от 20 декември 1963 г., бр. 26 от 30 март 1973 г., бр. 27 от 3 април 1973 г., бр. 54 от 12 юли 1974 г., бр. 87 от 8 ноември 1974 г., в сила от 1 декември 1974 г., бр. 55 от 14 юли 1978 г., бр. 36 от 8 май 1979 г., бр. 19 от 8 март 1985 г., бр. 14 от 19 февруари 1988 г., бр. 91 от 2 декември 1988 г., бр. 38 от 19 май 1989 г., бр. 31 от 17 април 1990 г., бр. 77 от 17 септември 1991 г., бр. 33 от 19 април 1996 г., в сила от 1 юни 1996 г., бр. 100 от 31 октомври 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 34 от 2000 г., бр. 59 от 2000 г.


1. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) Този закон урежда собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, както и владението и вписванията.


2. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) Собствеността принадлежи на държавата, на общините, на кооперациите и други юридически лица и на граждани.

(Ал. 2 изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г.) Всички видове собственост се ползуват с еднакви възможности за развитие и закрила.


3. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.)


I. Държавна и общинска собственост

(Предишно загл. на раздел I, изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.)

4-5. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.)


6. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г.) Собствеността на държавата и на общините е публична и частна.


7. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г., бр. 33 от 1996 г.) Режимът на обектите на държавната и на общинската собственост се определя с отделни закони.


8. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г., отм., бр. 33 от 1996 г.)


9. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 1988 г.)


10. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г., отм., бр. 91 от 1988 г.)


11. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 1963 г., отм., бр. 91 от 1988 г.)


12. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.)


13. (Изм. - Изв., бр. 12 от 1958 г., ДВ, бр. 87 от 1974 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г., отм., бр. 33 от 1996 г.)


14. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г., отм., бр. 33 от 1996 г.)


15. (Изм. - Изв., бр. 12 от 1958 г., ДВ, бр. 87 от 1974 г., бр. 14 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г., отм., бр. 33 от 1996 г.)


15а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 1974 г., доп., бр. 31 от 1990 г., отм., бр. 33 от 1996 г.)


15б. (Нов - ДВ, бр. 87 от 1974 г., отм., бр. 33 от 1996 г.)


15в. (Нов - ДВ, бр. 87 от 1974 г., доп., бр. 31 от 1990 г., отм., бр. 33 от 1996 г.)


15г. (Нов - ДВ, бр. 87 от 1974 г., отм., бр. 33 от 1996 г.)


15д. (Нов - ДВ, бр. 87 от 1974 г., изм., бр. 91 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г., отм., бр. 33 от 1996 г.)


страница:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
© 2004 Рила Ру       Разработка и продвижение сайта: Рила Веб
Яндекс цитирования Rambler's Top100